Bankfrossan Bankfrossan fortsätter men spridningsrisken till andra banker är låg, menar Carnegie Private Bankings aktiechef Karl Hedberg som ser kursnedgången som ett köptillfälle.

Trots ett snabbt agerande från amerikanska myndigheter kring kollapsade SVB och Signature Bank fortsätter bankfrossan på börsen. De svenska bankerna fortsatte att falla på måndagen och på Asiens börser agerar banker sänken på tisdagen. Men sannolikheten för en bankkris är låg, menar Karl Hedberg.

– Jag tror inte vi kommer se någon större spridningsrisk till banker generellt och framför allt inte till de svenska bankerna, varken för storbankerna eller de mindre nischbankerna, säger han i en kommentar på Carnegies sajt.

Bankfrossan har dessutom fått marknadsräntorna att falla brant eftersom investerare hoppas att Fed tar det lugnare med räntehöjningarna på grund av osäkerheten.

– Det är rimligt att tro att Fed kommer gå något lugnare framåt den närmaste tiden givet osäkerheten i banksektorn. Kortsiktigt motiverar det marknadens fallande räntor men samtidigt finns fortfarande hotet från hög inflation som bakbinder centralbankerna till att bli alltför passiva, säger Karl Hedberg.

Lägre räntor kan på sikt dessutom vara stödjande för börsen. Inte minst om situationen i USA klarnar.

– Givet den stora skillnad som finns i verksamheten för de svenska bankerna i förhållande till de amerikanska banker som är i fokus så ser jag denna kursnedgång som ett köptillfälle i de svenska bankaktierna inför utdelningssäsongen. Jag fortsätter köpa bankaktier och andra bolag inom finanssektorn som har fallit tungt senaste dagarna för en kortsiktig rekyl upp, säger Karl Hedberg.