Carnegie Private Bankings aktiechef Karl Hedberg.

Placera Sättningen på börsen har varit rejäl, men nu har börserna delvis tagit revansch. Hållbarheten i revanschen är dock svår att bedöma, anser Carnegie Private Bankings aktiechef Karl Hedberg, och han ser inget riktigt trendbrott ännu.

Under rubriken ”Veckans viktigaste” på Carnegie Private Bankings hemsida, intervjuas Karl Heberg om framtidsutsikterna på börsen.

Rekylen uppåt är svår att bedöma, menar han. Hur länge den håller i sig är högst osäkert, men räntenedgången visar att marknaden oroar sig mer för en kommande recession.

Måndagens rekyl var en ”stor och bred uppgång” och i täten fanns sektorerna Fastigheter och Verkstad. Parallellt har även USA haft sitt ”midsommarrally” och Europa har också haft en klar uppgång.

”Alla tecken på björnmarknadsrally”

– Jag ser fredagens positiva rörelse som en motreaktion på den två veckor långa nedgångsperioden vi hade dessförinnan. De största enskilda uppgångsdagarna kommer ofta i en marknad som är i en fallande trend. Jag tycker denna rörelse visar alla tecken på ett björnmarknadsrally. Den positiva rörelsen kan fortsätta ytterligare en bit upp men jag tror inte vi har sett något längre riktigt trendbrott ännu, säger Karl Hedberg i intervjun.

En viktig drivkraft bakom uppgången är ränterekylen, och den amerikanska räntenedgången ”kan vara ett tecken på att marknaden i allt högre utsträckning börjar oroa sig för en recession”, menar han.

”Skiftat fokus från inflation till recession”

– Det är lite för tidigt att säga att vi redan har skiftat fokus från inflation till recession eftersom vi fortfarande får in nya högre inflationssiffror löpande. Jag tror dock vi börjar närma oss tidpunkten där vi kommer se just detta skifte. Då kommer vi sannolikt se något nedjusterade förväntningar på kommande räntehöjningar. Om detta scenario spelas ut med ränteförväntningar som justeras ned, så bör vi kunna se en återhämtning i de sektorer som pressats hårdast av de snabbt stigande räntorna, säger Karl Hedberg.

Denna återhämtning syns sannolikt först bland olika tillväxtbolag med icke-cykliska verksamheter, menar han. Exempelvis fastighetssektorn samt bland tillväxtbolag som har icke-cykliska verksamheter.

Karl Hedberg räknar liksom många andra bedömare att Fed höjer räntan två gånger till under sommaren och tidig höst, 50 punkter varje gång. Därefter tror han på tre höjningar på 25 punkter vardera i november, december och februari nästa år.

Det skulle innebära att styrräntan som idag är 1,50-1,75 procent ligger runt 3,50 procent vid årsskiftet, för att sedan närma sig 4 procent under 2023.

”Uppåtrekylen kan fortsätta ett tag till”

En snabb räntehöjningstakt även för Riksbanken får stöd av att det underliggande kostnadstrycket är högt – under maj steg de svenska producentpriserna nästan 2 procent och 24 procent högre än för ett år sedan. Under 2023 räknar Hedberg med att Riksbanken lyft den svenska styrräntan till 3,25 procent.

– Jag tror marknaden får svårt att redan nu vända upp mer långsiktigt. Senaste dagarnas upprekyl kan dock fortsätta ett tag till så riktigt kortsiktiga investerare kan ta position för kortsiktig uppgång in mot rapportperioden. Störst uppgångspotential hittar vi sannolikt i de mest nedpressade sektorerna, både bland fastighetsbolag, tillväxtbolag samt traditionella cykliska bolag, säger Karl Hedberg.

Hur bör man då agera i detta läge?

– I ett medellångt perspektiv tycker jag fortfarande att sälja på styrka är rätt strategi för att skapa kassa och handlingsutrymme. Den långsiktige investeraren kan dock börja titta på de konjunkturkänsliga industribolagen som har tagit mycket stryk på grund av konjunkturoro och recessionsspekulationer. I många av de bolagen börjar det se ut som att marknaden redan har prisat in recession till viss del. Även om kortsiktiga säljflöden kan pressa aktierna ytterligare så är dessa nivåer intressanta för en långsiktig aktieportfölj. Jag tror inte rapporterna räcker som trigger för att värdera om dem kortsiktigt, blir Karl Hedbergs avslutande råd.