Sektor Under onsdagens förmiddagshandel pressades storbankerna märkbart inom Stockholmsbörsens storbolagsindex. Regeringens nya giv om en ny version av den så kallade bankskatten, vilket uppdagades i måndags, kan vara en av förklaringarna till den svaga utvecklingen.

”Jag tror det är två grejer. Dels har Bloomberg en temaartikel på svenska bankskatten i dag och det kan vara några som tar fasta på den, dels att gårdagens placing i Nordea gör att det finns säljare i svenska banker för att göra plats för Nordea. Dessa två effekter påverkar (sentimentet red. anm.) tillsammans”, uppger Ålandsbankens aktiechef Lars Söderfjäll till Nyhetsbyrån Direkt.

Det finländska försäkringsbolaget Sampo fortsätter att minska sitt innehav i Nordea och på onsdagsmorgonen stod det klart att de senaste 162 miljoner aktierna var sålda för 8:50 euro per aktie, en rabatt om drygt 3 procent jämfört med Nordea-aktiens stängningskurs på tisdagen. Efter transaktionen har Sampo ett ägande om 11,9 procent i Nordea.

Klockan 11.40 på onsdagen ses SEB sjunka 3,3 procent medan Swedbank är ned 2,8 procent, följt av Handelsbanken som retirerar 2,6 procent.

Nordea klarar sig lindrigare med ett tapp om 0,5 procent, vilket kan tänkas ha sin förklaring i att banken är verksam i tre andra marknader utöver den svenska – där banker inte särbeskattas, uppger Lars Söderfjäll.

”Det här påverkar främst Handelsbanken, SEB därefter och sedan Swedbank i tredje hand”, säger han.

I remissen från Finansdepartementet angående den nya versionen av bankskatten föreslås att svenska banker inte bara ska betala skatt på skulder i Sverige utan även på skulder som ligger i bankernas utländska filialer, samtidigt som skattesatsen sänks.

På frågan om hur aktiechefen ser på de olika alternativen för Sampo att göra sig av med sitt innehav i Nordea pekar Lars Söderfjäll på Nordeas återköpsmandat som en möjlig utväg.

”Återköpsmandatet hos Nordea skulle kunna täcka återstoden av Sampos innehav och det alternativet låter inte orimligt. Men det är svårt att säga. En industriell försäljning skulle också kunna vara ett tillvägagångsätt”, säger han.

I samband med Sampos kapitalmarknadsdag tidigare i år meddelade finanskoncernen att en väsentlig del av innehavet i Nordea ska avvecklas. Detta som en konsekvens av att Sampo avser lägga mer fokus på sakförsäkringar och renodla verksamheten.