Börsen Motvinden fortsätter på börsen och vändningen lär dröja. Det menar Carnegie Private Bankings aktiechef Karl Hedberg som pekar ut bank och hälsovård som sektorer som kan stå emot pessimismen.

– Aktiemarknaden får räkna med motvind från centralbanker under en längre tid än tidigare förväntat. Stöd från centralbankerna kan vi inte räkna med förrän inflationstakten kommer ned ordentligt och arbetsmarknad har kylts av. Det kommer ge avtryck i underliggande ekonomi vilket även återspeglas i Riksbankens prognos om fortsatt hög inflation och negativ tillväxt för nästa år, säger Karl Hedberg i Carnegie Private Bankings veckobrev.

Han tror att vi får se en uthållig botten på marknaden först när recessionen är ett konstaterat faktum och de framåtblickande indikatorerna når historiskt låga nivåer.

– Runt den tidpunkten tror jag aktiemarknaden kommer börja tippa över mot ett scenario att det inte kan bli så mycket sämre. Sannolikt kommer vi då även ha stöd av attraktiva värderingar. Kanske är den tidpunkten kring Q4-rapporterna, det vill säga i början av nästa år, säger Karl Hedberg. 

Han rekommenderar investerare att utnyttja kortsiktiga uppgångar genom att öka kassan eller omplacera till mer motståndskraftiga aktier.

– Bank och hälsovård fortsätter att se ut som sektorer som kan stå emot. Den långsiktige investeraren bör utnyttja uppgångar till att utvärdera exponeringar i tillväxtbolag till förmån för lägre värderade värdebolag med bra direktavkastning. Det kommande året blir utdelningar en viktigare del av den totala avkastningen på aktiemarknaden, säger Karl Hedberg.