Rapportperioden Rapportsäsongen har inletts i positiv anda och bolagen lyckas fortfarande växa vinsterna bättre än förväntat, konstaterar Carnegie Private Bankings aktiechef Karl Hedberg.

– Intrycket från första delen av rapportperioden är att rapporterna lever upp till analytikerförväntningarna. Generellt sett är intäkterna i linje med förväntningarna och att resultaten faktiskt kommer in något bättre än väntat. En förklaring är att de lite större bolagen som har inlett rapportsäsongen har generellt sett bättre möjligheter att föra vidare kostnadsökningar till sina kunder, än vad lite mindre bolag har som inte säljer direkt till slutkund, säger Karl Hedberg i ett inlägg på Carnegies sajt.

Efter delårsrapporter från 58 bolag har rörelseresultaten kommit in i snitt 5 procent över prognosen.

– Det är dock tydligt att bara leverera en rapport i linje med förväntningarna inte riktigt räcker för att aktien ska stiga. I många fall har det till och med resulterat i fallande kurser när investerare har haft högre förväntningar än analytikernas estimat, säger Karl Hedberg.