Börsen Även om många bolag rapporterat bättre siffror än väntat under rapportperioden så kvarstår osäkerheten kring utvecklingen under resten av året. Det menar Carnegie Private Bankings aktiechef Karl Hedberg som uppmanar kortsiktiga investerare att öka kassan lite grann vid positiv börs.

– Kortsiktigt råder dock fortsatt osäkerhet på marknaden. Med rapportsäsongen bakom oss, får vi mindre informationsflöde från bolagen under en period. Fokus hamnar på månatliga inflationssiffror vilket kommer ge spekulationer om hur det påverkar kommande räntehöjningar. Det råder fortsatt motvind från centralbankerna med räntehöjningar och balansräkningar som ska krympas, säger Karl Hedberg, aktiemäklare Carnegie Private Banking i en börskommentar på Carnegies sajt. 

Han konstaterar att marknaden just nu oroar sig för om centralbankerna kan tämja den höga inflationen utan att döda tillväxten.

– För kortsiktiga investerare som vill nyttja slagen på börsen kan man utnyttja dagar med positiv börs och ta tillfället i akt och sälja på styrka. Det vill säga fortsätta öka sin kassa, för att sen köpa tillbaka vid stödnivåer när vi troligtvis kommit ned lite grann. Dessutom kan man med fördel börja titta på vissa tillväxtbolag som har pressats kraftigt. Jag tror vi kommer få perioder med långräntor som tappar lite grann och då hamnar tillväxtbolagen i förnyat fokus.

Han lyfter också fram bolag med hög direktavkastning då utdelningar kommer bli en allt viktigare del av avkastningen i den rådande investeringsmiljön.

– Exempelvis banksektorn sticker ut med låg värdering och positiva vinstrevideringar drivet av högre räntor. Vi ser även stabila vinster hos teleoperatörerna, säger Karl Hedberg.