Börsen Aktiemarknaden präglas just nu av en avvaktande ställning i spåren av oro för inflation och deltavirus. Men nu börjar också förväntningarna inför Q3-rapporterna hamna i fokus, menar Carnegie Private Bankings aktiechef Karl Hedberg.

I ett inlägg på Carnegies sajt konstaterar Hedberg att den förväntade börsrekylen hittills uteblivit. Men det finns en del orosmoln på himlen. Han pekar bland annat på förra veckans oväntat svaga jobbrapport från USA, oro kring spridningen av deltaviruset och indikationer på hög inflation. 

– Investerare har i större utsträckning intagit en avvaktande ställning till marknaden just nu. Det kommer inte in några säljare i större omfattning men samtidigt är det avvaktande på köpsidan, så därför har vi för svensk del tagit en paus strax under höstens tidigare toppar. Risken för ett historiskt svagt säsongsmönster och viss osäkerhet inför hur kostnadsinflation, logistikproblem och komponentbrist påverkar Q3-resultaten gör att köparna har tagit ett kort steg tillbaka tillfälligt, säger Karl Hedberg.

Samtidigt är börsvärderingen på historiskt höga nivåer.

– Värderingarna är höga och viss försiktighet kan vara bra att inta i vissa bolag där värderingarna har sprungit ifrån vinsttillväxten alltför långt. För marknaden som helhet ser jag dock inte värderingen som ett problem. Vi har fortfarande stöd av räntor och vinsttillväxt, säger Karl Hedberg.

Men skulle räntorna sticka iväg så skulle det kunna ställa till det.

– Störst risk för börsen är stigande räntor men om vi ser det mer kortsiktigt så styr förväntningarna på Q3-rapporterna och om de kan leva upp till förväntningarna, säger Karl Hedberg.