Akelius Residential Property AB: kvartalsrapport 2022, januari till september

2022-10-24 07:30:00

Hyresintäkterna var 220 meur,
en ökning med 43,1 procent jämfört med samma period föregående år.

Hyresintäkter i jämförbart bestånd steg med 11,3 procent,
till följd av ökning i nyuthyrningshyror, minskade hyresrabatter och högre uthyrningsgrad.

För jämförbara fastigheter sjönk vakansgraden under de senaste tolv månaderna med 3,4 procentenheter till 9,1 procent,
vilket följer ambitionen att öka fastigheternas kassaflöden.
79 procent av vakansen var till följd av uppgraderingar.

Driftsöverskottet i jämförbart bestånd ökade med 18,2 procent under perioden.
Fokus på att slutföra investeringsprojekt och utöva kostnadskontroll, i kombination med en stark hyresmarknad, är de drivande faktorerna av ökningen i driftsöverskott.

Vid utgången av september uppgick fastighetsbeståndets marknadsvärde till 7 012 meur.
Den negativa Värdeförändringen var 125 meur vilket motsvarar 2,1 procent.

Akelius köpte fastigheter för 426 meur under perioden i Montreal, Toronto, Ottawa, Boston och Washington D.C.
Genomsnittligt direktavkastningskrav var 4,1 procent.

Belåningsgraden var 13 procent i slutet av september.

VD, Ralf Spann

Fokus på att lyfta det operativa kassaflödet fortsätter.
Akelius räknar med att driftöverskottet kommer fortsätta öka i rask takt.
Det nuvarande sentimentet på den finansiella marknaden är negativ.
Vi kommer troligtvis se en ännu svagare marknad framöver.
Akelius är glad över att vara i en sådan stark finansiell ställning.

Berlin, 2022-10-24

Ralf Spann
VD, Koncernchef
+49 173 643 65 90
ralf.spann@akelius.de (ralf.spann@akelius.de%0d)

Denna information är sådan information som Akelius Residential Property AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 24 oktober 2022 kl. 07:30 CET.
Akelius Residential Property ABs (publ) D-aktie är noterad på marknadsplatsen Nasdaq First North Growth Market Stockholm.
Avanza Bank är bolagets certifierade rådgivare, ca@avanza.se,
+46-8-409 421 20.

Cision