Akelius Residential Property AB: bokslutskommuniké 2022, januari till december

2023-02-20 07:30:00

Hyresintäkterna var 303 meur,
en ökning med 42,9 procent jämfört med 2021.

Hyresintäkter i jämförbart bestånd steg med 11,9 procent,
tack vare stark efterfrågan på hyresbostäder, slutförda byggprojekt samt minskad vakans.

Vakans i jämförbart bestånd minskade med trettio procent under 2022,
från 12,2 procent till 8,6 procent.

Driftöverskottet i jämförbart bestånd ökade med 18,9 procent under perioden.
Akelius fokus på ett ökat kassaflöde ger resultat.

I slutet av året uppgick fastighetsbeståndets marknadsvärde till 6 173 meur.
Den negativa värdeförändringen var 592 meur,
vilket motsvarar 9,8 procent.
Högre räntenivåer påverkar värderingarna negativt,
medan ökande hyresnivåer påverkar värderingarna positivt.

Akelius köpte fastigheter för 457 meur under perioden i Montreal, Toronto, Ottawa, Quebec City, Boston och Washington D.C.
Genomsnittligt direktavkastningskrav var 4,2 procent.

Belåningsgraden var 16 procent i slutet av året.

VD, Ralf Spann

Akelius påverkas positivt av starka hyresmarknader,
och påverkas negativt av högre kostnader och ökade direktavkastningskrav på fastigheter.
Tillväxt av inkomst är vanligtvis varaktig och nyckeln till långsiktig framgång,
medan direktavkastningskrav som ändras på grund av att räntan tenderar att reverseras under en konjunkturcykel.

Berlin, 2023-02-20

Ralf Spann
VD, Koncernchef
+49 173 643 65 90
ralf.spann@akelius.de (ralf.spann@akelius.de%0d)

Denna information är sådan information som Akelius Residential Property AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 20 februari 2023 kl. 07:30 CET.
Akelius Residential Property ABs (publ) D-aktie är noterad på marknadsplatsen Nasdaq First North Growth Market Stockholm.
Avanza Bank är bolagets certifierade rådgivare, ca@avanza.se,+46-8-409 421 20.

Cision