Akelius Residential Property AB: beslut vid extra bolagsstämma

2022-12-02 11:47:32

Stämman beslutade således

att i enlighet med förslaget från samtliga aktieägare till stamaktier av serie A, intill slutet av nästa årsstämma, ha en styrelse bestående av sex ordinarie ledamöter och inga styrelsesuppleanter;

att i enlighet med förslaget från samtliga aktieägare till stamaktier av serie A höja styrelseordförandens arvode till 585 000 kronor och övriga styrelsemedlemmars arvode till 350 000 kronor vardera.
Arvode föreslås inte utgå till ledamöter anställda i koncernen;

att i enlighet med förslaget från samtliga aktieägare till stamaktier av serie A för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja Pål Ahlsén till styrelseledamot.

Stockholm, 2022-12-02

Akelius Residential Property AB (publ)

Styrelsen

Akelius Residential Property ABs (publ) D-aktie är noterad på marknadsplatsen Nasdaq First North Growth Market Stockholm.
Avanza Bank är bolagets certifierade rådgivare, ca@avanza.se,+46-8-409 421 20.

Cision