Akelius Residential Property AB: Akelius presenterar resultatet för 2022

2023-02-07 07:30:00

Måndagen 2023-02-20, publicerar Akelius sin bokslutskommuniké för 2022.

Akelius bjuder in intressenter till en telefonkonferens samma dag, klockan 15:00 centraleuropeisk tid.

Ralf Spann, VD, och Leiv Synnes, CFO, presenterar rapporten och svarar på frågor.

Presentationen hålls på engelska.

För att deltaga, vänligen registrera dig på följande länk
https://www.netroadshow.com/events/login?show=aac77667&confId=46898 (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fwww.netroadshow.com%2Fevents%2Flogin%3Fshow%3Daac77667%26confId%3D46898__%3B!!F_S_FTKmJFE!ywJO1WZ_I_fD5XDM4sTA7zUc2kqpIcXDkIqNWSlhRIignRpYKr4wT6VR62-T8mVqgTb-Sor-9nCxm0YlZkCelc9sD89biGqAEg%24&data=05%7C01%7Csandra.blomqvist%40akelius.se%7C70de1b4c39974963616b08db02b8370f%7Ceba98254c2b44db29cc28f4aa10c2ab2%7C1%7C0%7C638106762451768628%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=kpwCw9p2GiqvNFTftsg6%2FXhKgUH7lwmODfyBOkwiNog%3D&reserved=0)
Du kommer då erhålla telefonnummer och pinkod.

Berlin, 2023-02-07

Ralf Spann
VD, Koncernchef
+49 173 643 65 90
ralf.spann@akelius.de (ralf.spann@akelius.de%0d)

Akelius Residential Property ABs (publ) D-aktie är noterad på marknadsplatsen Nasdaq First North Growth Market Stockholm.
Avanza Bank är bolagets certifierade rådgivare, ca@avanza.se,
+46-8-409 421 20.

Cision