Akelius Residential Property AB: Akelius ändrar finanspolicyn

2022-11-07 07:30:00

Akelius begränsar den maximala belåningsgraden till 35 procent.
Den tidigare gränsen var 45 procent.

Ambitionen är att ha en räntetäckningsgrad över 2,4.
Räntetäckningsgraden ska fortsatt ligga på minst 2,0.

Från 2024 får skuld dividerat med EBITDA inte överstiga 15.

Leiv Synnes, CFO

Högre räntor och osäkrare finansiella marknader ökar behovet av lägre belåningsgrad.
Akelius strävar fortsatt efter ett kreditbetyg om BBB+ eller bättre.

Stockholm, 2022-11-07

Leiv Synnes
CFO
+46 70 558 5523
leiv.synnes@akelius.se

Denna information är sådan information som Akelius Residential Property AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 november 2022, klockan 07:30 CET.

Akelius Residential Property ABs (publ) D-aktie är noterad på marknadsplatsen Nasdaq First North Growth Market Stockholm.
Avanza Bank är bolagets certifierade rådgivare, ca@avanza.se,+46-8-409 421 20.

Cision