Aktie Fastighetsbolaget Klövern lade i början av oktober ett uppköpsbud på branschkollegan Agora. Budkursen är 30 kr och erbjudandet gäller de aktier Klövern inte redan äger. Då huvudägarna och fler därtill tackat ja till budet kommer Klövern att komma över 90 procent av aktierna och fusionen bli av.

Agoras fokus ska efter sammanslagningen ändras från detaljhandelsfastigheter med sällanköpsbutiker till att istället bli kontor, utbildning, service och restauranger. En anledning är att e-handelns framväxt sätter press butiker, så kontor och rätt sorts detaljhandel är en mer lovande inriktning.

Visst kan man tycka att det är tveksamt att sälja aktierna till budkursen 30 kr när bokfört eget kapital vid halvårsskiftet var 43 kr och substansvärdet justerat för uppskjutna skatter till 45,80 kr. Klövern köper Agora med 30 procents rabatt, men faller budet faller Agora-aktien med de ca 60 procent som kursen steg när budet kom.

Det är ändå en hög budpremie och marknaden handlade innan budet antagligen inte ned aktien utan anledning. Som stamaktieägare i Agora fick du se kursen falla från fjolårets 30-35 kr till de 17-18 kr som rådde före uppköpserbjudandet. Dit ner vill du inte igen.

Som preferensaktieägare i Agora erbjuds du 275 kr per aktie. Det är en budpremie på endast 6,6 procent och är under inlösenkursen på 500 kr. Det är inte första gången som en preferensaktie noterad på Nasdaq Stockholm blir uppköpt under inlösenkursen, men budet på Agora Pref är i vart fall kring toppnivåer för aktien.

I båda fallen känns Klöverns bud ändå rimligt. Vårt råd blir därför att du som aktieägare tackar ja till budet precis som storägarna redan gjort. För att få ha kvar exponering mot fastigheterna kan du satsa pengarna i Klöverns stamaktier respektive preferensaktie istället. Båda kurserna har fallit på sistone och erbjuder nu attraktivare nivåer på värdering och direktavkastning.