Aktie Isofol Medical har fått en begäran om att kalla till en extra bolagsstämma för att besluta om val av ny styrelse. Detta från en minoritet av aktieägarna som kontrollerar åtminstone 10 procent av bolaget. Det framgår av ett pressmeddelande.

”Till klargörande vill styrelsen påpeka att om styrelsens förslag till likvidation inte vinner bifall vid den extra bolagsstämma som styrelsen kallat till den 13 februari, kommer hela styrelsen att ställa sina platser till förfogande och inte vara tillgängliga för omval vid den av minoriteten begärda extra bolagsstämman”, heter det.

Det var i mitten av januari som Isofols styrelse meddelade avsikten att kalla till extrastämma med förslag till utdelning och likvidation av bolaget, baserat på det negativa utfallet i bolagets fas 3-studie.