AFV: Två köpvärda aktier

Publicerad 2013-06-12 07:56

Aktietips Affärsvärlden ger fyra rekommendationer i sitt senaste nummer. Konsulter och internetannonser faller tidningen på läppen.

För Vestas Wind Systems ställer sig Affärsvärlden frågan om den senaste tidens kursuppgång, 150 procent sedan årsskiftet, är uthållig. Enligt tidningen talar tekniska framsteg för bolaget, samtidigt som branschen gynnas av politiska mål om minskad användning av fossila bränslen.

De negativa signalerna uppges dock väga över. Tidningen oroar sig bland annat över en ökad opinion mot vindkraftanläggningar som blir alltmer storskaliga, fallande energi- och elpriser, ökade kostnader för serviceunderhåll av kraftverk som byggs allt längre ut i ödemarken eller havet, samt ökade krav på sparåtgärder i västliga länder – vilket talar emot stödpolitik för grön el. Dessutom benämns lönsamheten som ”usel” för de senaste två åren, samtidigt som den danska ekobrottsmyndigheten utreder misstänkt bedrägeri kring utbetalningar som bolaget gjort i Indien. Rekommendationen blir sälj, med chans att köpa tillbaka på nivåer kring 55 till 60 danska kronor.

Belysningsbolaget Fagerhult uppges behöva bättra på sin lönsamhet för att höja sin vinstnivå, enligt Affärsvärlden. Resultatet har fallit tillbaka efter svag utveckling i den kontinentaleuropeiska enheten under 2012, samtidigt som bolaget märker av den svagare nordiska byggkonjunkturen och samtidigt som exporten från Sverige hämmas av en stark krona.

Affärsvärlden tror att aktien i slutet av en stark byggkonjunktur skulle kunna stiga till nivåer kring 250 kronor, men uppger att det scenariot ”känns avlägset”, och riktkursen blir istället 165 kronor. Rekommendationen blir vänta med köp, tills aktien handlas kring nivåer 150-155 kronor, då den uppges vara köpvärd.

För Semcon anser affärsmagasinet att lägre finansiell risk och stabilare resultatutveckling talar för fortsatt uppvärdering av aktien, trots stark kursutveckling under den senaste tiden. Bolaget handlas – räknat med tidningens prognoser för innevarande och nästa år – på p/e 9 och 7, vilket uppges vara lågt jämfört med sektorkollegorna. Riktkursen blir 85 kronor på ett års sikt, med rekommendationen köp.

Den nya ledningen i internetannonseringsbolaget Tradedoubler inger förtroende, enligt Affärsvärlden. Efter ett starkt kvartal justerar tidningen upp resultatprognoserna för 2013 och 2014, vilket ger p/e-tal på 12 respektive 11. Tidningen poängterar vidare att bolaget är skuldfritt och har cirka 3:50 kronor per aktie i kassan. Rekommendationen blir köp med en riktkurs på 23 kronor.