Aktie Transportbolaget Jetpaks aktie kan bli mycket bra, om ledningen lyckas hitta ett tillväxtspår. Det skriver Affärsvärlden i en analys där ett köpråd ges för Jetpak-aktien.

”När vi antar att Jetpak når en normaliserad lönsamhet på 11 procents rörelsemarginal, växer 5 procent per år och värderas till ev/ebita 13 finns en godkänd uppsida i aktien. Knappt 30 procent inklusive utdelningar”, skriver Affärsvärlden.

Jetpak har stabil lönsamhet och klarade mycket svåra omständigheter under viruskrisen utan röda siffror och marknadspositionen är stark, enligt analysen.

”På kort sikt är det återupptagen flygtrafik och ökad intäktsmix från Air som bör driva upp rörelsemarginalen. Afv tycker det är realistiskt att bolaget klarar 11 procent på sikt”, skriver tidningen.

Affärsvärlden pekar dock ut tillväxten, som har legat på 5,5 procent per år sedan 2016, som en svag punkt i Jetpak-caset.