Aktier Adtraction, som driver ett nätverk för digital prestationsbaserad marknadsföring – ett så kallat affiliatenätverk - verkar i en komplex bransch men lyckas man hålla uppe tillväxttakten ser denna IPO ut att vara värd att teckna. Affärsvärlden rekommenderar även sina läsare att teckna aktieerbjudandet i fondbolaget Case Group inför noteringen på Nasdaq First North.

I en analys pekar AFV på att det finns en del utestående frågetecken i Adtraction men att tidningen ändå lutar att aktien kan vara värd att teckna.

Adtraction värderas till omkring 20 gånger rörelseresultatet på rullande tolv månader, vilket exempelvis kan jämföras med Tradedoublers 11 gånger. Skillnaden är stor men kan mycket väl vara motiverad givet att Tradedoubler inte växt alls senaste fem åren och verkar ha en del problem med legacy i sin plattform, skriver tidningen.

”Om Adtraction fortsätter växa som vi tänker oss kommer bolaget växa in i värderingen kommande år. Då blir sannolikt även aktien bra. Förvärv tillkommer på toppen av våra estimat och kan ge ett hyggligt bidrag då bolaget efter noteringen sitter med knappt 80 miljoner kronor i nettokassa”, skriver Affärsvärlden.

Planerad första dag för handel med Adtraction på First North är den 7 december och teckningskursen ligger på 60 kr.

Tidningen rekommenderar även sina läsare att teckna aktieerbjudandet i fondbolaget Case Group inför noteringen på Nasdaq First North.

”Givet den goda avkastningen i bolagets fonder i år så finns en risk att 2021 ger en toppvinst som inte upprepas redan nästa år. Vi har tagit viss höjd för det i våra prognoser. Men givet att Case inte tappar fondkapital så borde resultat i nivå med årets finnas på radarn även framöver”, skriver Affärsvärlden.

Aktien är klart mer riskfylld än de produkter Case säljer, men tidningens råd blir att teckna denna IPO, är budskapet.

Emissionen omfattar högst cirka 1,3 miljoner aktier till teckningskursen 18,80 kr per aktie, vilket ska tillföra bolaget omkring 25 miljoner kronor.

Tennisspelaren Stefan Edberg är den största enskilda ägaren i Case Group med 16 procent av aktiekapitalet.