Aktietips Affärsvärlden rekommenderar köp i Sobi och Enea.

Affärsvärlden gillar Sobis strategi att försöka bredda produktportföljen och minska beroendet av enskilda produkter och indikationer.

Affärsvärlden noterar att studieresultaten som presenterades för några veckor sedan var en besvikelse men anser att aktien har straffats hårt.

”Sobi-aktien är ganska volatil och passar inte alla. Vi tycker ändå uppsidan i huvudscenariot är ganska attraktiv. I början på december kommer bolaget anordna en kapitalmarknadsdag. Kanske kan bolaget då gjuta mod i de som tvivlar. Vi landar i ett köpråd för de som gillar aktier lite längre ut på riskskalan”, skriver Affärsvärlden.

Eneas tillväxtsvit har kommit av sig under året och aktien har följt med söderut. Men kurssvackan kan utgöra ett köpläge i mjukvarubolaget.

I Affärsvärldens huvudscenario väntas miljardförsäljning nästa år samt en rörelsemarginal som når 25 procent 2022. Med en ev/ebit-multipel på 15 på det blir uppsidan 34 procent.

”Eneas försäljning är slagig och kan variera mycket från kvartal till kvartal. Men för långsiktiga investerare ser vi en fin potential på ett par års sikt. Vi trycker på köpknappen”, skriver Affärsvärlden.