Köptips New Wave har ett bra år i ryggen med stärkta marginaler konstaterar Affärsvärlden i en analys i helgen och sätter köp på detaljhandelsbolaget. Även det finländska husdjursbolaget Musti har en uppåtgående marginaltrend menar tidningen och även här blir rådet köp

New Waves har arbetat med kostnader under pandemin och 2021 var rörelsemarginalen 15 procent jämfört med historiska 8-10 procent. Craft har utvecklats bra med även de andra affärsområdena har utvecklats bra menar AFV som dock frågar sig om 15 procent är en hållbar ny normalnivån.

”New Wave är ett kvalitativt bolag. Osäkerheten kring marginalutvecklingen är rätt hög och en tydlig risk. Likaså att vinsttillväxten mattas av. Investerare som accepterar dessa risker kan överväga en post. Vi utfärdar ett spekulativt köpråd”, skriver tidningen.

Musti som bland annat äger Arken Zoo är marknadsledare på en växande marknad där Pandemin gett ett uppsving för husdjursägande. Börsen har inte missat det och värderingarna på bolagen i sektorn har varit höga men kommit ned något den senaste tiden.

”Musti har en väletablerad position på en marknad med stark underliggande tillväxt. Satsningarna på ökad andel egna produkter i Sverige och Norge möjliggör ökad lönsamhet”, skriver AFV.