Notering Nordisk Bergteknik vill profilera sig som en serieförvärvare, men Affärsvärlden frågar sig om bolaget har tillräckligt stabil grund för att lyckas, och rådet blir teckna ej.

Bolaget är verksamt inom berghantering och grundläggning och består i dag av 15 dotterbolag. Inför noteringen gör bolaget dels en emission om 500 miljoner kronor, dels ett erbjudande av befintliga aktier till ett värde om 26 miljoner kronor.

På några år har bolaget växt från en omsättning på 2 miljoner kronor till över en miljard kronor, främst genom förvärv. Enligt AFV är knäckfrågan om bolaget har vad som krävs för att bli en av börsens ”älskade serieförvärvare”. Nyckeln till det är enligt tidningen att bolaget levererar ett stabilt rörelseresultat som kan användas till förvärv, men:

”Den stora grejen är att Nordisk Bergtekniks kassaflöde inte är särskilt bra. Det beror på en hög kapitalbindning och en relativt tunn marginal. Stora delar av kassaflödet försvinner i investeringar och räntebetalningar”, skriver AFV som dock ser det som positivt att bolaget minskar sin skuld i samband med emissionen inför noteringen.

Teckningsperioden pågår till den 10 oktober där en aktie kostar 26 kronor vilket ger en värdering på 800 miljoner kronor.

”Värderingen tycks vara inspirerad av börsens serieförvärvare”, konstaterar Affärsvärlden.