Aktie Konsultmäklaren Ework är ett imponerande tillväxtbolag med förutsättningar att fortsätta ta marknadsandelar under många års tid. Men branschen är tuff där fallande marginaler och stagnerande resultat tyder på att konsultmäklarnas position är ganska utsatt.

Det skriver Affärsvärlden och sänker rådet från köp till neutral.

”Efter att ha varit positiva i många år sänker vi därför rådet till neutral och säljer därmed också våra aktier ur Afv-portföljen”, heter det i analysen.