Aktietips Affärsvärlden rekommenderade på söndagen köp av prismärkningsföretaget Pricer och den Oslobaserade gymkedjan Sats.

På kort sikt är osäkerheten för Pricer relativt stor, både när det gäller effekten av komponentbrist och hur aktiemarknaden kommer ta emot försäljnings- och resultattappet under årets andra halvår. På längre sikt lockar tillväxtmöjligheterna dock, enligt analysen som pekar på att Pricer är bra positionerat för tillväxt med en solid finansiell ställning.

”2021 kommer bli ett svagare år än fjolåret. Men förhoppningsvis får Pricer revansch 2022. Förutom prispress är volatiliteten både mellan enskilda kvartal och år ett minus. Investerare som vågar höja blicken och accepterar dessa risker kan överväga en post”, skriver Affärsvärlden och tillägger att den som är lite mer försiktig avvaktar rapporten för det tredje kvartalet som presenteras nu på fredag.

En investering i Sats är enligt Affärsvärlden för de som tror på en återgång till det normala konsumentbeteendet.

”En återöppningsvinnare på en marknad i strukturell tillväxt och med liten exponering mot globala produktionsstörningar är inte helt fel när det blåser på börsen”, skriver tidningen.