Aktietips Millicoms utköp av minoritetsägarna i Guatemala innebär att bolaget nu kommer att få behålla en större andel av det redovisade rörelseresultatet och stärker dessutom kassaflödena rejält. Det talar för att en något högre multipel än dagens kan motiveras, skriver Affärsvärlden i en analys daterad den 15 januari där tidningen rekommenderar köp i Millicom.

Millicoms utköp av minoritetsägarna i Guatemala innebär att bolaget nu kommer att få behålla en större andel av det redovisade rörelseresultatet och stärker dessutom kassaflödena rejält.

Det talar för att en något högre multipel än dagens kan motiveras, skriver Affärsvärlden i en analys daterad den 15 januari där tidningen rekommenderar köp i Millicom.

”Det finns alltså saker som lockar i Millicom, som också fortsatt är en tänkbar uppköpskandidat”, skriver tidningen.

Affärsvärlden lyfter samtidigt fram att Millicom är en aktie med klart högre svårighetsgrad än många andra, då bolaget levererar svajiga resultat på perifera marknader och med stor finansiell hävstång.

”På något års sikt tror vi chansen är hygglig att aktien får en högre värdering än i dag. Millicom är dock långt ifrån något favoritcase och vi är inte särskilt imponerade över ledningens förmåga att skapa aktieägarvärde över längre tid. Även om potentialen ser lockande ut är det med knapp marginal som vi sträcker oss till ett köpråd”, skriver Affärsvärlden.