Aktietips Medcap, som är ett investmentbolag inom läkemedel och medicinteknik, har en stark balansräkning som möjliggör utrymme för förvärv, noterar Affärsvärlden i en analys som mynnar ut i en köprekommendation.

”Många av börsens serieförvärvare värderas riktigt högt. Uppsidan i huvudscenariot oaktat förvärv är helt okej. Rådet blir köp”, skriver Affärsvärlden som bland annat anser att affärsområdet Medicinteknik har uppvisat en mycket solid utveckling under de senaste åren.

”Samtliga bolag har starka positioner inom respektive nischer. Utvecklingen inom Specialistläkemedel har dock varit en besvikelse. Marginalpotentialen är däremot lockande på sikt”, resonerar tidningen.

Att långväga vd:n Karl Tobieson har lämnat bolaget efter tolv år ser Affärsvärlden dock som ett minus.

Vidare dryftar Affärsvärlden frågan om inte Medcap borde överväga en uppdelning av de två affärsområdena till två separata börsbolag.

”Vår gissning är att affärsområdena hade fått en högre värdering på egna ben. Investmentbolaget Bure halverade i början på januari sitt innehav och äger nu cirka 10 procent av aktierna i Medcap. Xvivos avknoppning från Vitrolife blev som bekant en succé”, skriver tidningen.