Aktietips Björn Borg, som säljer underkläder, sportkläder, skor med mera både i egna butiker och genom återförsäljare, har flyttat fram positionerna på nätet och levererade häromveckan en rekordstark rapport för det andra kvartalet, skriver Affärsvärlden. Flera faktorer talar för att den positiva utvecklingen kommer att hålla i sig, enligt tidningen som utfärdar en köprekommendation för Björn Borg,

Björn Borg har valt att driva de strategiskt viktiga verksamheterna i egen regi. Utöver det licensieras varumärket ut till distributörer och licenstagare som fokuserar på ett produktområde eller en geografisk marknad. Affärsmodellen gör att man kan nå ut brett till en begränsad operationell risk och kapitalbindning, skriver Affärsvärlden.

Tidningen pekar också på en del risker, där varumärkesrisken kanske är den största. Skulle bolaget misslyckas med sin sportsatsning är det svårt att se hur bolaget ska nå tillväxtmålet. Utöver detta finns det valutarisk i form av en stärkt dollar och dessutom risk för produktions- och leveransstörningar från Kina.

”I slutändan lockas vi ändå av den självständighet som kommer med att äga den egna affären. Björn Borg-ledningen har gjort ett imponerande arbete med att flytta över försäljning från den tröga butikskanalen till den snabbväxande e-handeln och vi tror att den höga konverteringsgraden på den egna sajten kommer att fortsätta växa”, skriver Affärsvärlden.