”Kursfall ger köpläge”

Publicerad 2014-08-27 07:54

Aktietips Fertilitetsbolaget som backat under sommaren är en av tre köprekommendationer i senaste numret av Affärsvärlden.

I Pricer ser Affärsvärlden en aktie med långsiktig potential, och med låg värdering mätt med historiska mått. Men på de lönsamhetsproblem som uppdagades under fjolåret ser tidningen ingen ”quick fix”.

”Den sammantagna bilden är att Pricer verkar på en växande och attraktiv marknad, men att det finns kortsiktiga frågetecken”, sammanfattar tidningen som samtidigt medger att aktien kan vara en köpkandidat för den långsiktige, men på grund av osäkerheten på kort sikt blir rekommendationen vänta.

Hos fertilitetsbolaget Vitrolife ser Affärsvärlden ett tillväxtbolag som samtidigt visats hålla lönsamheten på stabila nivåer. Tidningen skriver att det mesta talar för att marknadsutvecklingen kommer att bestå, i takt med utbredningen av en västerländsk livsstil där barnafödande sker allt senare. Tipset blir att utnyttja sommarens kursfall för köp. Riktkursen sätts till 139 kronor.

Sedan förra hösten har Affärsvärlden sett något av en ”nystart” i järnhandelskedjan Swedol, med ny ledning klättrande marginaler. Trots att den tröga utvecklingen på den norska marknaden som ett minus, anses bolagets värdering låg räknat på nästa års resultatmål. Dessutom lyfter tidningen fram möjligheten till att bolaget blir uppköpt. Rekommendationen blir köp, med riktkursen 26 kronor.

I programvarubolaget IAR Systems ser Affärsvärlden ett bolag som positionerat sig väl i en lovande bransch. En stark ställning inom en egen nisch och avsaknad av tydlig huvudägare gör också bolaget till en möjlig uppköpskandidat. Riktkursen blir 78 kronor och rekommendationen köp.