Alleimas vd Göran Björkman.

Aktie Sandvik-avknoppningen Alleima ser ut som ett typiskt exempel på när avknoppningar kan skapa undervärdering. Det skriver Affärsvärlden i en analys publicerad på Alleimas första handelsdag.

Tidningen sätter ett köpråd men har rätt dämpade förväntningar på en snabb uppvärdering.

”Värderingen ter sig i våra ögon som låg även om det finns fulcykliska inslag i bolaget, som valutakänsligheter, vilka gör den kortsiktiga vinstutvecklingen svår att sia kring”, skriver Affärsvärlden.