Nya börsbolaget stämplas med köp

Publicerad 2015-06-17 08:03

Aktietips I veckans utgåva av Affärsvärlden ges rekommendationen köp till Tobii, vänta till Bactiguard och Elanders samt sälj till IFS.

Det unga teknikbolaget Tobii, som sattes på börsens mid cap-lista i april i år, består av tre affärsområden.

Det största området är Dynavox som innefattar ögonstyrning, pekskärmar och olika applikationer och som enligt Tobii har en långsiktig tillväst på 10 procent per år.

Tobii Pro är det andra affärsområdet som utvecklar sensorer som registrerar var man tittar, en teknik som används inom reklambranschen och av ledande forskningsinstitutioner. Inom detta område väntas en tillväxt på cirka 10-15 procent per år.

Det tredje och minsta affärsområdet är Tobii Tech, som däremot har störst potential på sikt. Detta då tekniken som registrerar ögonrörelser kan komma att användas på massmarknader som datorer och datorspel.

Affärsvärlden anser att aktien är undervärderad och ger rekommendationen köp med riktkursen 60 kronor.

Medicinteknikbolaget Bactiguard, vars affärsidé är att förebygga vårdrelaterade infektioner, har sedan börsintroduktionen för exakt ett år sedan rasat 70 procent till 12 kronor.

Majoriteten av kunderna finns i USA och Japan, där verksamheten är mogen. Bactiguard har dessutom säljrättigheter för resten av världen där intäkterna varit nära noll under det första kvartalet. Bolaget har precis inlett marknadsföring i Västeuropa och bolaget hoppas också på de snabbväxande ekonomierna i Latinamerika och Afrika.

Affärsvärlden tror att aktien nu har nått botten och höjer därför rekommendationen till vänta.

Tryckeriet Elanders har under det första kvartalet i år växt med 18 procent. Flera aspekter talar för att den positiva trenden fortsätter de närmsta kvartalen så som positiva valutaeffekter, en fortsatt tillväxt inom Supply Chain, synergieffekter inom E-commerce och kontinuerliga effektiviseringar inom Print & Packaging.

Samtidigt varnar Affärsvärlden för att Elanders är ett bolag som är hårt skuldsatt, som beskriver sina två största affärsområden som väldigt konjunkturkänsliga och som har en vd som gillar att gasa med nya förvärv.

Affärsvärlden anser att det är lockande att trycka på köpknappen men att osäkerheten är för stor varför rekommendationen vänta ges.

Affärssystemsleverantören IFS aktie har under det senaste året stigit med över 50 procent. Uppgången förklaras av en multipelexpansion som delvis beror på sänkta avkastningskrav, delvis en inbakad budpremie.

Under det första kvartalet har licensförsäljningen sjunkit, den viktigaste parametern för bolagets utveckling på såväl kort som medellång sikt. Bolaget har också backat när det kommer till lönsamhet under senare tid.

Enligt Affärsvärlden är aktien övervärderad och rekommendationen bli sälj med riktkurs 250 kronor på ett års sikt.