AFV: Tre heta köpråd

Publicerad 2014-10-15 08:02

Aktietips Affärsvärlden ger köprekommendationer till telekom-, inkasso- och teknikhandelsföretaget i veckans nummer. Rådet för stålbolagets aktie blir att vänta.

Affärsvärlden välkomnar Telia Soneras satsningar framöver som bland annat innebär ökat fokus på de lönsamma nordiska marknaderna. Tidningen ser vidare potential i köpet av Tele2:s norska verksamhet och på marknaden för fibernät. Samtidigt finns vissa orosmoln kring den danska verksamheten och Affärsvärlden tycker inte att telekombolaget har någon tydlig plan för Megafon och Turkcell. Allt som allt skrämmer inte nuvarande värderingsnivåer – varken i ett historiskt perspektiv eller i förhållande till andra operatörer. Detta bäddar för kursuppgång men framför allt lockar den goda direktavkastningen. Rekommendationen är köp med riktkurs 53 kronor.

Callcenter- och inkassobolaget Transcom har haft en trist utveckling på börsen sedan i våras, främst på grund av att omställningen mot mera lönsamma verksamheter tagit längre tid än väntat. Affärsvärldens bedömning är alltjämt att bolaget ska kunna öka lönsamheten ganska kraftigt de närmsta åren, och dessutom är bolaget ett hett uppköpsobjekt med nuvarande värdering. Tidningen anser att förväntningarna på aktien nu är så pass låga att den är värd att ha i portföljen. Riktkursen sätts till 1:50 kronor på ett års sikt.

Även Addtech har upplevt en resa nedåt på börsen sedan i våras. Aktien kanske inte kan anses vara på en fyndnivå, men Affärsvärlden tror att utsikterna är goda för en tvåsiffrig avkastning. Det är framför allt den förvärvsdrivna tillväxten som är ett framgångsrecept för bolaget, och köptakten hittills i år har varit god. I senaste rapporten var området Energy en besvikelse. Affärsvärlden anser dock att Addtech är den typen av bolag som ska tas upp efter just sådana tillfällen eftersom den låga likviditeten i aktien kan göra att rörelserna blir överdrivna. Köprekommendation ges med riktkurs 110 kronor.

Sjunkande järnmalmspriser är inte endast av godo för SSAB – det kommer till slut även synas på stålpriserna. Samtidigt finns det en global konjunkturoro. Bland annat har utsikterna för Kinas stålkonsumtion sänkts, vilket kan slå mot priserna ytterligare. Vid senaste kapitalmarknadsdagen flaggade därtill SSAB för nya omstruktureringskostnader och för att synergierna med Rautaruukki kan bli lägre än tidigare bedömt. Affärsvärlden ger rådet att vänta med köp tills försäljningen ökar.