AFV: Köpvärd säkerhet

Publicerad 2014-03-05 07:49

Aktietips I sitt senaste nummer sätter Affärsvärlden köp på Securitas medan innehavare av Scanias aktie ges rådet att acceptera Volkswagens bud.

Investerare och analytiker har varit allt annat än positiva till Securitas-aktien men Affärsvärlden är av en annan åsikt. På en allt dyrare börs har Securitas en klar värderingsrabatt mot marknaden och även direktavkastningen framhålls som en positiv faktor. Omställningen mot mer digitaliserade säkerhetslösningar verkar inte gå snabbare än att Securitas kan hantera den. Vidare gör branschens sencykliska karaktär att den vändning som många andra sektorer upplevt kan vara att vänta. På kort sikt kan även Securitas begränsade fokus mot tillväxtmarknader vara en fördel. Affärsvärlden ger köprekommendation med riktkurs 80 kronor.

Bryggeribolaget Kopparbergs har haft en rejäl kursresa på börsen. Men givet att den svenska bryggerimarknaden är mogen och den knapphändiga informationen om utlandsexpansionen kan det nu vara läge för investerare att ställa sig vid sidlinjen. Gällande rörelsemarginalen imponerar inte Kopparbergs jämfört med storspelarna, och vidare gör den usla transparensen i verksamheten aktien svårbedömd. Affärsvärlden sänker sin tidigare köprekommendation till vänta.

Biotage anses vara ett stabilt bolag, konjunkturokänsligt, och med stark finansiell ställning. Men med aktien kring rekordnivåer anser Affärsvärlden att uppsidan är begränsad och ger därför rekommendationen att avvakta. Investerare bör dock vara vaksamma på köplägen, det finns potential för ytterligare aktieåterköp, och bolaget har intressanta tillväxtmöjligheter på sikt.

Affärsvärlden rekommenderar aktieägare i Scania att acceptera Volkswagens bud på 200 kronor, vilket anses vara en nivå som endast kan motiveras av de potentiella synergieffekter som kan uppnås vid ett köp. Tidningen tror inte att budet kan stoppas då merparten av aktieägarna är positiva. Att sälja aktien nu och investera i antingen Volvo eller Scania anses vara en bättre strategi än att vänta till acceptansperioden är över.