Köp lågt värderad aktie

Publicerad 2014-02-26 08:52

Aktietips Affärsvärlden ser köpläge i en kontraktstillverkare medan prisinformationsbolaget får en säljstämpel.

Kontraktstillverkaren Partnertech har haft några mellanår, men bokslutet 2013 visar att tidigare omställningar, däribland specialisering mot elektronikindustrin, börjar ge resultat.

Bolaget har långt kvar till målsättningen om en rörelsemarginal på 7 procent, men Affärsvärlden menar att en bit på väg räcker för att köprekommendera aktien. I den positiva vågskålen finns i övrigt att bolaget fått ned nettobelåningen. Hur man än värderar aktien anser Affärsvärlden att den är låg, man säger därför köp med en riktkurs på 36 kronor.

När Affärsvärlden i november sa avvakta till Pricer menade tidningen att bolaget, som tillverkar prisinformationssystem, tappat stilen. Efter det har e-papper fortsatt att pressa marginalen, och kanske än värre, har franska konkurrenten SES betydligt mer vind i seglet och ser ut att köra om. Även om aktien tappat rejält sedan toppnivåerna ser Affärsvärlden mer risk än möjlighet och rekommenderar därför sälj med en riktkurs på 5:50 kronor.

Affärssystembolaget IFS har lyckats med sina kostnadsbesparingar väl, men den förväntade fortsatta lönsamhetsförbättringen anses redan vara inräknad i dagens aktiekurs. Affärsvärlden menar att sjunkande intäkter från konsultdelen utgör ett hinder från att nå marginalmålet på 15 procent, och skriver att en lösning vore att minska den verksamheten. Marginalmålet väntas dock inte nås inom de närmsta åren, därför anses aktien fullvärderad i nuläget och rekommendationen är att vänta.

Affärsvärlden ser tre indikationer på att teknikförsäljningskoncernen Indutrade nått kapacitetstaket, och därmed kommer få svårt att växa i nuvarande takt. Den första är att bolaget drog ned utdelningsmålet för att behålla kapital till förvärv, det ser tidningen som en indikation att den organiska motorn börjar ta slut. Den andra faktorn är att bolaget sänkte kapitalavkastningskravet över en konjunkturcykel till 20 procent, från tidigare 25. Den sista biten är att bolaget sänkte förvärvstakten under fjolåret. Aktien har haft en rejäl resa sedan den senast blev köprekommenderad. Rekommendationen nu är dock att vänta tills aktien backar till omkring 270 kronor.