Tips för onsdagsbörsen

Publicerad 2013-09-18 08:08

Aktietips Affärsvärlden utfärdar fyra rekommendationer i sitt senaste nummer, varav två är köprekommendationer.

För medicinteknikbolaget Sectra anser Affärsvärlden att det har blivit dags att plocka hem vinsten. Efter förra veckans kvartalsrapport ökade bolagets börsvärde med över en tredjedel, och med ett antagande om 7 procent tillväxt och bibehållen lönsamhet räknar tidningen fram en värdering på p/e-talen 38 för innevarande räkenskapsår och 32 för nästkommande. Det anser tidningen för högt. Rekommendationen blir sälj med möjlighet att köpa tillbaka vid nivåer kring 52 kronor.

Med tilltro till uppvärdering av den cykliska delen av Industrivärdens aktieportfölj rekommenderar Affärsvärlden köp i aktien. I synnerhet anser tidningen att de två näst tyngsta innehaven, Sandvik och Volvo som tillsammans står för 35 procent av portföljens värde, har god sannolikhet för kursökningar under det närmaste halvåret. På tidningens riktkurser för bolagets innehav blir substansvärdet 159 kronor. Under antagande att rabatten mot substansvärdet rör sig ned mot 10 procent sätts riktkursen till 143 kronor.

Den snabbväxande nätkasinooperatören Mr Green ser i Affärsvärldens ögon lockande ut, med en förbättrad lönsamhet och med ett fokus på förnyat kundutbud. Som risker lyfter man fram att bolaget är ett relativt litet enproduktsbolag, samt att informationsgivningen från bolaget varit aningen återhållsam, men förväntningarna om en hög vinsttillväxt framöver väger över samtidigt som bolaget – som en renodlad kasinosajt – är en uppköpskandidat. Rekommendationen blir köp.

I fallet Doro lyfter tidningen fram flera anledningar till att aktien inte längre är lika attraktiv som förr, trots fortsatt långsiktig tillväxtpotential. En inte längre särskilt låg värdering, storägaren Originat ABs minskade innehav, oförmåga hos bolaget att lyfta rörelsemarginalen trots hög tillväxt och ojämn kursutveckling är alla anledningar till att tidningen rekommenderar investerare att säkra vinst, i hopp om att stiga på längre fram på mer attraktiva nivåer.