AFV: Tre köpvärda aktier

Publicerad 2014-02-05 08:37

Aktietips Affärsvärlden lämnar fyra aktierekommendationer i sin senaste utgåva. Trädgårdsprodukter, dagligvaror och husvagnar stämplas med köp.

Husqvarnas värdering är enligt Affärsvärlden attraktiv, och bidrar till att risken i bolaget är att se som liten. Samtidigt finns en stor uppsida om Husqvarna genom omstruktureringsarbetet kommer på fötter igen. Rekommendationen sätts till köp, med en långsiktig tidshorisont.

Även Ica får en köprekommendation. Tidningen lyfter fram en stabil svensk verksamhet och en förbättrande norsk sådan, samtidigt som möjliga utlandsförvärv gör aktien än mer attraktiv. Riktkursen på ett års sikt sätts till 229 kronor.

Husvagnstillverkare Kabe kan, med stöd av en överlag bättre konjunkturbild, höja såväl försäljning som marginaler under året. Affärsvärlden ser dessutom en låg värdering och följdaktlig möjlig uppsida om 20 procent. Riktkursen sätts till 141 kronor, och rekommendationen till köp.

Tidningen ställer sig dock inte riktigt lika positiv till ventilationsbolaget Systemair, som får rekommendationen vänta. Aktien har passerat den riktkurs på 115 kronor som sattes av Affärsvärlden för ett år sedan, och nuvarande värdering anses för hög – trots att Systemair är ett kvalitetsbolag.