Aktietips Humble Group, verksamt inom hälso- och miljövänliga konsumentvaror, är i en intressant nisch med fin tillväxt. Men är det snabba företagsbygget lika hållbart som produkterna? Det frågar sig Affärsvärlden i en analys i helgen som utmynnar i en köprekommendation.

”Om den bild som bolagets pro forma-redovisning ger är hyggligt rättvisande så är det inte svårt att skissa fram ett scenario på god uppsida. Det som är svårt att fånga är risken i att detta är ett ganska nytt förvärvsbygge”, skriver tidningen.

Enligt Affärsvärlden ägde Humble inte drygt 90 procent av rörelsen för 1,5 år sedan. Stora delar befinner sig under earn-out och expansionen är delvis finansierad av lån.

”Belåningen är inte låg – om man inkluderar tilläggsköpeskillingar. Tillgången till finansiering kan försämras vilket i sin tur kan stoppa eller dämpa förvärvstillväxten. Risknivån är med andra ord hög