Två köptips för börsen

Publicerad 2014-12-10 08:13

Aktietips Affärsvärlden ger köprekommendationer till underleverantören och it-konsulten, medan rekommendationen avvakta utfärdas för husvagnstillverkaren.

Haldex stora omstruktureringsprogram har gett resultat, bland annat i form av en starkare balansräkning, och nu har även flytten av produktionen i Tyskland till Ungern fått grönt ljus. Dessutom har i år både omsättning och rörelsemarginal stärkts. Den amerikanska marknaden, som är Haldex största, går bra, medan det ser tyngre ut i Europa. Däremot lyfter Affärsvärlden fram potentialen på tillväxtmarknader, inte minst i Kina där man håller på att gå mot mer avancerade lastbilar. Med bakgrund av tillväxtpotentialen, att aktien handlas till rabatt jämfört med verkstadssektorn (om man tar hänsyn till balansräkningen) och att bolaget nu kan gå på offensiven säger Affärsvärlden köp med riktkurs 115 kronor.

Husvagnstillverkaren Kabes aktie har en låg värdering, en stabil ägargrupp och en ”urstark” balansräkning, men Affärsvärlden väljer ändå att avstå aktien i nuläget. Husvagnsmarknaden i Sverige, som är den viktigaste för Kabe, har halverats sedan finanskrisåren. Visserligen ser trenden något olika ut mellan Kabes olika varumärken, men ett huvudproblem som Affärsvärlden ser är att bolagets ställning ute i Europa inte är lika stark som på hemmaplan. Vinsterna hålls dock uppe riktigt väl, men det gör ändå inte aktien till en köpkandidat. Avvakta säger Affärsvärlden.

It-konsultsektorn i sig är inte särskilt attraktiv i nuläget, menar Affärsvärlden, men ett undantag som bekräftar regeln i detta fall heter Cybercom. I den senaste delårsrapporten uppvisade bolaget omsättningstillväxt för första gången på nästan tre år – och växer gör man i alla regioner och länder. En annan positiv faktor är att bolaget nettorekryterar. Affärsvärlden menar att marknaden har en misstro mot bolagets förmåga att skapa vinster, vilket ligger bakom den låga värderingen. Tidningen tror att Cybercom är på rätt väg och säger köp med riktkurs 3:50 kronor.