AFV: Två köpvärda aktier

Publicerad 2014-05-14 08:01

Aktietips Köprekommendation ges till spelbolaget och bemanningsbolaget i Affärsvärldens senaste nummer. Sälj säger tidningen till sminkjätten.

Med några till vinsten sett svala år bakom sig tror nu Affärsvärlden att spelbolaget Betsson kan nå upp till sin historiskt fina form. Bolaget ser ut att ha passerat toppen på kostnaderna relaterat till integrationen av förvärv, även om ett par uppköpta bolag kvarstår. Intäkterna från mobila plattformar börjar ta fart, och i senaste bokslutskommunikén visade Betsson att man börjar återta mark inom kasinoverksamheten i Norden. Därtill är Betssons aktiva förvärvsstrategi gynnsam i en tid av konsolidering inom branschen, och där regleringar höjer inträdesbarriärerna. Branschen har en underliggande god tillväxt och Affärsvärlden tror på Betssons vinsttillväxt de närmsta två åren. Rekommendationen blir köp med riktkurs 280 kronor om ett år.

Affärsvärlden anser att NGS Group är ett av de bäst skötta bolagen i bemanningsbranschen, men att det inte har avspeglats i värderingen. Bolaget har varit en framgångssaga de senaste åren med stark organisk tillväxt, 30 procent i fjol. Även lönsamheten har varit stabil där rörelsemarginalen varit på runt 9 procent, men P/E-talet är dock på försiktiga 9,5. Sedan finns utdelningspotential och minimala investeringsbehov i den positiva vågskålen. Tidningen tror att största anledningen till den låga värderingen är det potentiella regeringsskiftet till hösten, men framhåller att det främst borde inverka på ägare av privat vård, skola och omsorg. Rekommendationen blir köp till aktien.

Kosmetikabolaget Oriflame har sett hur antalet konsulenter, bolagets försäljare, har minskat på den största marknaden Ryssland, och utvecklingen är likartad på övriga marknader i Östeuropa. Tillväxten i Asien sker heller inte i någon rasande takt, och Latinamerika, som ökar mest, är alltför liten för att kompensera för ett svagare Ryssland. Affärsvärlden tror inte att höstens åtgärdspaket är tillräckligt för att komma till rätta med de strukturella problemen, vilka porträtteras av att Oriflame dragit tillbaka utdelningen. Ett p/e-tal på 19 känns för dyrt och rekommendationen blir sälj med riktkurs 140 kronor.

Arise Windpower jobbar i motvind enligt Affärsvärlden: elpriserna sjunker och antalet vindkraftbyggen har varit färre än väntat. Det anses även vara för tidigt att säga något om den strategiska omläggningen som gjordes i fjol till att även bygga vindkraftverk på beställning av andra, inte bara äga själva. Affärsvärlden menar att det krävs en rejäl konjunkturuppgång för att få fart på elpriserna, något som inte ligger i korten för tillfället. Sammanvägt ligger bolagets expansionsmål under de fyra kommande åren långt bort, bland annat på grund av problem att få byggnadstillstånd i Skottland och Sverige. Tidningen bedömer att aktien är fullvärderad och rekommendationen blir att vänta.