Ett köpvärt storbolag

Publicerad 2014-04-02 07:34

Aktietips Affärsvärlden ger fyra rekommendationer i sitt senaste nummer. Ett av bolagen får rekommendationen köp.

Tidningen tipsar om köp i ABB och sälj i Alfa Laval, medan investerare i fallen MTG och NCC ges rådet att avvakta.

Låg vinstvolatilitet, starka finanser och en låg värdering talar för ett köp av ABB:s aktie, menar Affärsvärlden. En stark balansräkning gör att ev/ebit-multipeln blir 10 räknat på nästa års vinst, vilket anses ”oförtjänst lågt”. Sett till aktiens värdering historiskt, och till möjligheterna för ljusnande marknadsutsikter under de närmaste åren, blir rekommendationen köp med en riktkurs på 190 kronor.

Värderingen för Alfa Laval förefaller inte Affärsvärlden lika lockande. Efter en kursuppgång på 10 procent under det senaste halvåret betraktar tidningen aktien som den dyraste verkstadsaktien på börsen, bortsett från Scania. Som orosmoln på verksamhetsfronten lyfter man fram en risk för minskad investeringsvilja hos kunderna till grenen Energy & Environments, och osäkerhet kring huruvida Krimkrisen kommer att sätta sina spår i utveckling på den östeuropeiska marknaden. Rekommendationen för aktien blir sälj, med möjlighet att köpa tillbaka på nivåer under 149 kronor.

Trots att MTG:s aktie gått svagt relativt börsen som helhet sedan i höstas, med ett tapp på 20 procent från rapporten för det tredje kvartalet, menar Affärsvärlden att det finns skäl att iaktta försiktighet gentemot aktien. Den strukturella förändringen inom tv, som i allt större utsträckning konsumeras via internet och nya spelare som Netflix och HBO, skapar osäkerhet för MTG:s resultatutveckling framöver. Tipset blir – trots en ”aptitlig” värdering – avvakta.

En låg skuldsättningsgrad och hög direktavkastning talar för NCC:s aktie, menar Affärsvärlden, men uppsidan tycks ändå begränsad sett till historisk värdering och den hos konkurrerande bolag. Avvakta, lyder rekommendationen.