XP Chemistries har bland annat en patenterad teknik som omvandlar hållbara råvaror från massa- och pappersindustrin (trä eller lignin) till kapsaicin som naturligt förekommer i chilipeppar. Ämnet gör att det går att minska användningen av antibiotika i djuruppfödning.

Notering Noteringsaktuella XP Chemistries är ett förhoppningsbolag med en hög risknivå. Det skriver Affärsvärlden, AFV, i en analys som mynnar ut i rådet teckna ej.

Tidningen anser att XP Chemistries är ett ”spretigt” bolag.

”XP Chemistries grundades 2021 och har fyra olika affärsområden. Visst är det bra med många ‘skott i bössan’, men samtidigt är bolaget i ett tidigt stadium och med handen på hjärtat så kanske det hade varit bättre att fokusera på enbart ett affärsområde. I alla fall till en början. Intrycket är kort sagt spretigt”, heter det i analysen.

Första beräknad handelsdag för XP Chemistries är den 29 oktober.