Köptips Nilörngruppen har sett ett rejält lyft senaste året. Samtidigt finns inslag av medvind från återöppning av samhället efter pandemin som är svårbedömt. Även om man tar höjd för sämre lönsamhet framöver ser aktien billig ut, skriver Affärsvärlden i en analys som mynnar ut i en köprekommendation.

Kring dryga 9 gånger rörelseresultatet (EV/ebit) ser aktien billig ut. Om man använder multipeln på 11 gånger finns en uppsida på 35 procent på några års sikt, skriver AFV.

”Risken är att Nilörngruppen just nu ser kraftigare medvind från återöppningen än vad vi tänkt oss. Trots den risken ser aktien ändå köpvärd ut”, skriver tidningen.