Aktietips För bygghissbolaget Alimak är den långsamma återhämtningen efter covid-19-krisen är oroande och kortsiktigt finns utmaningar. Men över tid tror Affärsvärlden att Alimak kan resa sig igen och sätter ett köpråd på aktien.

”Givet den oväntade och lite svårtolkat svaga återhämtningen – och kortsiktigt svaga utsikter för Wind – så är aktien inget självklart köp. Men på ett års sikt borde Alimak kunna bevisa sig och kursnedgången har bättrat på uppsidan i ett sådant scenario. Och om inte prestationerna börjar avvika kraftigt mot historiken så är nedsidan relativt begränsad”, heter det.