Rapport Teknikkonsulten Afry redovisar ett resultat som var något bättre än väntat. Även omsättningen kom in över förväntan. 

Afry redovisar ett justerat ebita-resultat på 384 miljoner kronor, motsvarande en marginal på 7,3 procent.

Enligt Infronts sammanställning av fem analytikers estimat var ett justerat ebita-resultat på 377 miljoner kronor och en justerad ebita-marginal på 7,6 procent väntat.

Nettoomsättningen uppgick till 5.298 miljoner kronor. Här hade analytikerna räknat med 4.983 miljoner kronor.

Debiteringsgraden uppgick till 74,1 procent jämfört med 74,2 procent motsvarande kvartal föregående år.