Aktietips Teknikkkonsulten Afry, vars namn är en kombination av ÅF och Pöyry, har på senare år haft problem som till stora delar legat inom infrastrukturdelen. Bolaget adresserar dock problemen med ett sparprogram i samband med bokslutet och totalt ska 100 miljoner kronor sparas, varav 80 miljoner ska komma från Infra. Det skriver Affärsvärlden om aktien i en analys som mynnar ut i ett köpråd.

Afry bedöms av tidningen ha en avkastningspotential på 30 procent inklusive utdelningar, försiktigt räknat. Om man laborerar med en klar och bestående försämring i lönsamheten, till 7,5 procents marginal, blir nedsidan enligt Affärsvärlden ändå inte dramatisk.

Att bolagets huvudägare är en stiftelse och att ledningen har ett samlat aktieinnehav på låga 6 miljoner kronor är nackdelar, anser tidningen, men låga förväntningar och bolagets starka ställning i sina marknader gör att man ändå kan överväga ett köp i aktien.