Rapport Teknikkonsulten Afry slog analytikernas förväntningar både när det gäller resultat och  omsättning. Utdelningen lämnas dock oförändrad medan analytikerna hade hoppats på en liten höjning. 

Afry redovisar ett justerat ebita-resultat på 578 miljoner kronor, motsvarande en marginal på 8,8 procent.

Enligt Infronts sammanställning av sex analytikers estimat var ett justerat ebita-resultat på 567 miljoner kronor och en justerad ebita-marginal på 8,8 procent väntat.

Nettoomsättningen uppgick till 6.609 miljoner kronor. Här hade analytikerna räknat med 6.458 miljoner kronor.

Resultatet efter skatt blev 398 jämfört med väntade 370 miljoner kronor.

Debiteringsgraden uppgick till 74,4 procent, att jämföra med 74,9 procent motsvarande period året före.

En utdelning om 5:50 kronor per aktie föreslås (5:50). Här hade analytikerna väntat sig 5:92 kronor per aktie.

Ser hög efterfrågan trots osäkerhet

Afry ser, trots osäkerheten på marknaden, en hög efterfrågan på sina tjänster. Det skriver vd Jonas Gustavsson i bokslutsrapporten.

”Vi fortsätter att fokusera på effektivitetsförbättringar och prishöjningar samt att stärka vårt kunderbjudande och känner oss väl förberedda inför ett osäkert 2023”, skriver han.

Han pekar på en stark efterfrågan under det fjärde kvartalet, särskilt inom bolagets industri- och energisegment. Efterfrågan var även stark inom infrastruktursegmentet medan den var svagare inom delar av fastighetssegmentet.

Nettoomsättningen växte med 20 procent under fjärde kvartalet och den organiska tillväxten var 11 procent justerat för kalendereffekter.

”Den organiska tillväxten genererades i huvudsak av en fortsatt hög efterfrågan och fler medarbetare, men även av högre kundarvoden. Vår orderstock fortsatte att stärka