AFRY: PRISHÖJNINGARNA VAR CIRKA 4% I 4 KV - FC

2023-02-10 11:57:25

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Av Afrys organiska tillväxt i det fjärde kvartalet på 10,3 procent svarade höjda priser för cirka 4 procent.

Det sade bolagets finanschef Bo Sandström vid en telefonkonferens efter fredagens kvartalsrapport.

"Prishöjningarna i kvartalet var ungefär 4 procent, vilket var i linje med eller marginellt lägre än i tredje kvartalet men fortfarande på en hälsosam nivå", sade han.

Finanschefen tillade att Afry ser ett behov av ytterligare prishöjningar under innevarande år, och att bolaget är väl förberett för att kunna göra dessa.

På en fråga om en höjning med 4 procent är tillräcklig för att väga upp för den högre inflationen, svarade Bo Sandström att en fortsatt prisökning på nivån 4-5 procent bör vara tillräcklig.

Löneutvecklingen för Afrys anställda kommenterade vd Jonas Gustavsson med att bolaget under det gångna året sett en ökning av personalomsättningen, vilket leder till en viss löneinflation i samband med nyanställningar.

"Det har påverkat lönekostnaderna under 2022 mer än vi sett på många år. Men just nu känns det som om vi väger upp för det med prissättningen", sade Jonas Gustavsson.

Inför 2023 sade Afry-vd:n att bolaget noga följer utvecklingen i de kollektiva löneförhandlingarna i Sverige och Finland, vilka han beskrev som mycket viktiga.Direkt-SE