Rapport Teknikkonsulten Afry, som bytt namn från ÅF Pöyry, redovisar ett justerat ebita-resultat på 369 miljoner kronor, motsvarande en marginal på 8,3 procent.

Enligt Infronts sammanställning av fyra analytikers estimat var ett justerat ebita-resultat på 399 miljoner kronor och en justerad ebita-marginal på 9,1 procent väntat.

Nettoomsättningen uppgick till 4.419 miljoner kronor. Här hade analytikerna räknat med 4.378 miljoner kronor.

Resultat efter skatt blev 249 jämfört med väntade 258 miljoner kronor.

Debiteringsgraden uppgick till 74,2 procent jämfört med 75,3 procent motsvarande kvartal föregående år.