AFRY: BEHÅLLER FINANSIELLA MÅL, UPPDATERAR AFFÄRSSTRATEGI

2023-03-16 09:12:25

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Afry behåller sina nuvarande finansiella mål, som gäller över en konjunkturcykel.

Det skriver bolaget i ett pressmeddelande inför torsdagens kapitalmarknadsdag.

Målen är fortsatt en årlig tillväxt på 10 procent, inklusive tilläggsförvärv. Ebita-marginalen ska också vara 10 procent exklusive jämförelsestörande poster och nettoskulden i relation till ebitda-resultatet ska vara 2,5.

"För att stötta utvecklingen av Afrys ebita-marginal, förväntas Division Infrastructure nå en ebita-marginal på 9-11 procent inom de kommande tre åren", skriver Afry.

Teknikkonsulten meddelar också att orderstocken framöver ska redovisas kvartalsvis. Vid utgången av fjärde kvartalet var Afrys orderstock 19,4 miljarder kronor.

Afry har även uppdaterat sin affärsstrategi i syfte att stärka lönsamheten och positionera bolaget som ledande i hållbarhetsomställningen. Den nya strategin vilar enligt Afry på ett antal pelare, som exempelvis ett expanderat erbjudande inom dekarbonisering, energi och biobaserade material, en stärkt position inom infrastruktur samt en större industri- och digitaliseringsportfölj i Norden.Direkt-SE