AFRICA RESOURCES: RÖRELSERESULTAT -0,4 MLN KR 3 KV (-0,4)

2022-11-24 08:52:14

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Africa Resources, som utvinner rådiamanter i floder i Demokratiska Republiken Kongo, hade intäkter om 0,5 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2022 (0,2).

Rörelseresultatet, blev -0,4 miljoner kronor (-0,4).

"Under den senare delen av det tredje kvartalet ljusnade det utvinningsmässigt då bolaget upplevde färre maskinproblem i kombination med en rikare malm. Sandlagren ovanpå malmdepåerna under vattnet har även blivit betydligt tunnare och mer hanterbara", kommenterar vd Thomas Häggkvist i rapporten.

Bolagets likvida medel uppgick till 0,1 miljoner kronor vid utgången av mars (0,2).

"Den huvudsakliga utmaningen är att minska antalet dagar där maskinerna står och vi inte får upp volymer av alluvial malm. I takt med att kassasituationen förbättras kommer verksamheten bli mer stabil. Det är utmanande att arbeta med starkt begränsade budgetar i miljöer likt detta där varje trasig maskindel blir ett stort problem och skapar långa stopp", skriver Thomas Häggkvist.Direkt-SE