Africa Oil borrar torrt

Publicerad 2014-03-27 10:30

Aktie Africa Oil överger en av brunnarna i Kenya efter att provborrningar visat att reservoaren är tunn och dåligt utvecklad.

Av torsdagsmorgonens delårsrapport och borruppdatering framgår att Africa Oil har slutfört borrningar vid Emong 1-brunnen, belägen fyra kilometer norr om Ngamia 1-upptäkten i Kenya.

Borrningarna visade visserligen på olja- och gasförekomst, men reservoarerna bedömdes dock vara tunna och dåligt utvecklade. Brunnen kommer därför att pluggas igen och överges, uppger bolaget. Detta var Africa Oils första miss av hittills åtta borrade brunnar i den så kallade Lockichar-bassängen.

Sten på börda kom från att resultaten av borrningar vid brunnen Etuko-2 är oklara och att vidare analys krävs

I rapporten skriver bolaget även att provborrningar vid Ekales 1-brunnen har avslutats och har bekräftat denna ”betydande fyndighet”. Men vissa analytiker påpekar att flödet om 1.000 fat per dag var något av en besvikelse och exempelvis Pareto Securities hade väntat sig ett flöde på åtminstone 3.000 fat per dag. Nordea betecknar dock dessa resultat som positiva.