Aktie Africa Oil har beslutat att dra sig ur Kenya-projektet, enligt ett pressmeddelande.

Bolaget har lämnat in beskedet till de andra parterna i samriskprojektet på blocken 10BB, 13T och 10BA i Kenya om att helt och ovillkorat dra sig ur samriskavtalen och produktionsdelningskontrakten för ovanstående block. Bolaget har även meddelat oljeministeriet i Kenya att det för över samtliga rättigheter och åtaganden under samriskavtalet till kvarstående parter.

Africa Oil skrev ned värdet på tillgångarna i Kenya till 58,6 miljoner dollar per den 31 december 2022, och avser att skriva ner värdet ytterligare till noll.

”Vi har beslutat att lämna Kenya-tillstånden då vår strategi har skiftat till produktion och möjligheter med hög prospekteringspotential, inklusive vår Orange Basin-portfölj där vi nu undersöker Venus-fyndigheten, offshore Namibia”, kommenterar bolagets vd Keith Hill.