Aktie Totalenergies har stött på ett "stort" fynd av lätt olja (light oil) med tillhörande gas i Venus-prospektet, beläget i Block 2913B i Orange Basin, utanför södra Namibia. Africa Oil är indirekt delägare av blocket genom sitt ägandeskap om 30,9 procent av Impact Oil & Gas – som i sin tur har ett 20-procentigt ägandeskap i block 2913B.

Venus-1-X-brunnen uppges ha stött på cirka 84 meter av ”net oil pay” av god kvalitet. Net oil pay är en parameter som används i värderingen av reservoarer och innebär i stora drag att kolvätena är kommersiella, det vill säga, kan generera intäkter. Det framgår av ett pressmeddelande.

Ett omfattande kärn- och loggningsprogram har slutförts. Processen innefattar bland annat att prover tagits från den borrade brunnen som sedan avses analyseras för att fastställa de grundläggande bergegenskaperna. Processen kommer i sin tur göra det möjligt att förbereda nästa steg, som är att bedöma fyndets kommersialiserbarhet.

”Preliminära resultat tyder på att Venus-fyndigheten har överträffat de förväntningar som rådde inför borrningen, och tillsammans med den nyligen tillkännagivna Graff-upptäckten har en ny oljeprovins i Orange Basin öppnats upp, med en stor uppsidopotential”, kommenterar Africa Oils vd Keith Hill i pressmeddelandet.

Totalenergies, som är en del av den franska oljebjässen Total, agerar operatör och har ett ägandeskap om 40 procent av block 2913B. Qatarenergy innehar ett ägandeskap om 30 procent och Namcor 10 procent.

Aktien i Africa Oil var upp strax över 10 procent efter en dryg timmes handel på torsdagen.